x

Kauppaehdot

yrityksen

KATY PATY design, s.r.o.

päätoimipaikka: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

Y-tunnus: 03789861

rekisteröity Prahan kaupungin käräjäoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin,

osa C, jakso 237572,

Puh.: +420 778 449 545

s-posti: info@katypaty.com

(jäljempänä vain "Myyjä")

verkkokaupan asioimiseen

 

Myyjän virallinen osoite:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tšekki

 

Myyjän show-room (sovittava etukäteen):

Na Břehu – Redpoint-niminen rakennus (betonisillan yli "Na břehu" ja "Mlékárenská" katujen kulmaa vastapäätä) 19000 Praha 9 – Vysočany, Tšekki

 

1           Johdantosäännökset

1/1     Nämä kauppaehdot määrittävät tarkasti oikeussuhteet Myyjän ja asiakkaan (jäljempänä myös "Ostaja") välillä myydessä tavarat verkkokaupan välityksellä verkkosivuilla www.katypaty.com (jäljempänä myös "Verkkokauppa").

1/2     Myyjän ja Ostajan suhteet määräytyvät Tšekin lain mukaan, varsinkin siviililakikirjan lain nro 89/2012 mukaan, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, ja jos Ostajana on kuluttaja, silloin myös kuluttajansuojalain nro 634/1992 mukaan, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

1/3     Myyjä ei anna minkälaista virallista ilmoitusta siitä, että Verkkokaupan sivuilla annetut tiedot ja Verkkokaupassa myytäväksi esitetyt tavarat sopivat käytettäviksi, ovat hyväksyttyjä tai mukautettuja käytettäviksi Tšekin tasavallan ulkopuolella. Mikäli Ostaja pääsee Verkkokaupan sivuille Tšekin tasavallan ulkopuolelta tai käyttää Verkkokaupasta ostettua tavaraa Tšekin tasavallan ulkopuolella, hänellä on vastuu tällaisesta käytöstä.

2           Sopimuksen kohde

2/1     Myyjä sitoutuu toimittamaan Ostajalle Verkkokaupan tilauslomakkeella tehdyssä tilauksessa annetut tavarat ja Ostaja sitoutuu maksamaan tavaran toimituksesta sovitun hinnan, tämä kaikki näissä kauppaehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

3           Verkkokaupan ympäristö

3/1     Ostaja voi tilata tavarat Verkkokaupasta suoraan, tarvitsematta rekisteröityä.

3/2     Tavaraa tilatessa Ostajan on annettava kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Myyjä pitää Ostajan tavarat tilatessa antamat tiedot oikeina.

3/3     Ostaja panee merkille, että Verkkokaupan ei tarvitse olla saattavilla jatkuvasti, varsinkin mitä koskee Myyjän laitteiston ja ohjelmiston tarvittavaa huoltoa, tai mahdollisesti kolmannen osapuolen laitteiston ja ohjelmiston tarvittavaa huoltoa.

3/4     Ostaja panee merkille, että ohjelmistoa sekä muita Verkkokaupan web-käyttöliittymää muodostavia osia (tavaran valokuvat mukaan lukien) on suojattu tekijänoikeudella. Ostaja sitoutuu välttämään sellaista toimintaa, jonka avulla hän tai kolmas osapuoli voisi päästä puuttumaan luvattomasti tai väärinkäyttämään Verkkokaupan web-käyttöliittymää muodostavaa ohjelmistoa tai sen muita osia.

4           Tavaran tilaaminen ja sopimuksen sitominen

4/1     Verkkokaupassa esitetyt tavarat ovat tarkoitettuja käytettäviksi kyseisen tavaran kuvauksen mukaisesti. Myyjä ei vastaa tavaran käytöstä muulla tavalla, muuhun tarkoitukseen tai käyttöohjeiden ja muiden käyttöä koskevien ohjeiden vastaisesti, jos sellaiset ohjeet on kyseisen tavaran kohdalla annettu, eikä Myyjä vastaa sellaisen toiminnan seurauksista.

4/2     Jota Verkkokaupassa tehty tilaus olisi voimassa, on täytettävä kaikki tilauslomakkeen pakolliset tiedot täydellisesti ja oikein. Tavara tilataan niin, että Ostaja täyttää tilauslomakkeen Myyjän web-käyttöliittymässä. Tilauslomakkeen sisältyvät varsinkin tiedot näistä:

(a)      tilattu tavara (Ostaja "sijaitsee" tilatut tavarat sähköiseen ostoskoriin Myyjän web-käyttöliittymässä),

(b)      tavaran hinnan maksutapa, tiedot vaaditusta tilatun tavaran toimitustavasta ja

(c)      tavaran toimitukseen liittyvät kustannukset (jäljempänä kaikki kohdat vain "Tilaus").

4/3     Ennen lopullista ja sitovaa Tilauksen vahvistusta Ostaja voi tarkistaa ja korjata koko Tilauksen sekä annetut tiedot, kuten myös näiden kauppaehtojen hyväksynnän, tilatun tavaran hinnan, johon sisältyy mahdolliset tilauksen tekemisen ja lähettämisen aikakohtana voimassa olevat toimitus- ja kuljetuskustannukset.

4/4     Jos Ostajan mielestä tilaus on täytetty oikein, hän vahvistaa tilauksen painamalla painiketta "Lähetä", jolloin tilaus lähetetään lopullisesti käsiteltäväksi. Tällä tavoin lähetetty tilaus Ostajan kohdalta on sitova.

4/5     Verkkokaupassa annetut tarjoukset, hinnat ja tiedot tavaran saattavuudesta ilmaistavat sen hetkisen tilan Myyjän varastoista, mutta voivat muuttua teknisistä ja järjestelmällisistä syistä aikavälissä tilauksen lähettämishetkestä sen vastaanottamiseen Myyjällä kohdan 4/6 mukaan, joten tilauksen tekemishetkenä Verkkokaupassa olevat tavarat eivät saata jo olla saattavilla Verkkokaupassa ilmoitetuilla ehdoilla.

4/6     tilauksessa annettuun osoitteeseen lähetetään välittömästi sähköposti, jossa Ostajalle vahvistetaan tilauksen toimittaminen.

4/7     Myyjä varaa itselleen oikeuden hylätä tilausta perustelluissa tapauksissa, varsinkin silloin, kun varastot loppuvat, kun tavara ei ole saattavilla toimittajalta, kun tilauksessa on ilmeinen virhe tavaran hinnassa tai tavaran kuvauksessa Verkkokaupan tavaraluettelossa, tai silloin kun Ostajana on henkilö, joka on jo ennen loukannut sopimusvelvoitteen Myyjää kohtaan.

4/8     Sopimus tehdään tšekin kielellä; sopimuksen voi myös tehdä vieraalla kielellä. Myyjä arkistoi tehdyn ostosopimuksen sähköisenä 5 vuoden ajan eivätkä kolmannet osapuolet pääse sopimukselle. Tiedot yksittäisistä sopimuksen sitomiseen johtuvista teknisistä toimista ilmenevät näistä kauppaehdoista, joissa tätä prosessia on kuvattu selkeästi.

4/9     Sopimusta tehdessä voidaan käyttää kaukoviestinnän välineitä. Jos sopimusta tehdessä kaukoviestinnän välineitä käytetään, korvaa omat kustannukset näiden välineiden käytöstä Ostaja itse.

5           Tavaran hinta ja maksuehdot

5/1     Tavaran hinta on sopimushinta  hinnoista annetun lain nro 526/1990 ja sen myöhempien muutosten nojalla ja se on Verkkokaupassa esitetty lopullisena hintana. Toimitus- ja kuljetuskustannukset, joita on Verkkokaupassa selvitetty mahdollisten toimitustapojen kohdalla ja jotka voivat muuttua valitusta toimitustavasta riippuen, lisätään tavaran hintaan Tilauksessa. Lopullinen laskettu hinta Tilauksen täytettyä sisältää jo kuljetuskustannuksetkin.

5/2     Maksu tavarasta ja kuljetuskustannuksista suoritetaan näin:

(a)       tilisiirtona Myyjän Bank Citfin -pankissa avatulle tilille jolloin eräpäivä on 7 päivää sopimuksen sitomishetkestä, aina kuitenkin ennen tavaran toimitusta; maksuvelvollisuuden täyttämisen ehtona on myös asianmukaisen viitenumeron antaminen,

(b)      CREDIT ALLIANCE, SE, yhtiön antaman luoton avulla, yhtiön Y-tunnus: 24805394, päätoimipaikka Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, Tšekki.

5/3     Ostosopimuksen perusteella Myyjän laatima lasku Ostajalle toimii samalla veroasiakirjana. Ostaja voi ottaa tavarat vastaan ainoastaan vain silloin, kun koko hinta on ollut maksettu.

6           Tavaran toimitus

6/1     Ostaja saa omistusoikeuden tavaraan maksamalla koko tavaran hinnan tai ottamalla tavarat vastaan – riippuen siitä, mikä näistä tapahtuu myöhemmin.

6/2     Tilatut tavarat luovutetaan Ostajalle paikalla, jonka on Ostaja merkinnyt Tilaukseen täydellisenä osoitteena; Ostaja kuitenkin panee merkille, että tavarat ovat tarkoitettuja käytettäviksi Tšekin tasavallan alueella.

6/3     Toimitusaika alkaa kulua sopimuksen asianmukaisen sitomisen päivästä näiden kauppaehtojen kohdan 3/7 mukaan, so. Myyjän lähettämän vahvistussähköpostin toimituksesta. Mikäli Ostaja valitsi vaihtoehdon, jolloin maksu suoritetaan tilisiirrolla etukäteen, toimitusaika alkaa kulua vasta ostohinnan kokonaisesta maksamisesta, so. asianmukaisen summan maksamisesta Myyjän tilille.

6/4     Ellei Verkkokaupassa kyseisen tavaran kohdassa mainita toisin, toimitusaika on 45 työpäivää. Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa annettuun aikaan, Myyjä ilmoittaa aisasta Ostajalle välittömästi ja samalla ilmoittaa uudesta toimitusajasta. Jos Ostaja ei hyväksy toimitusajan muutosta eikä sopimusta vielä tehty, Ostajalla on oikeus peruuttaa Toimituksen. Jos Ostaja ei hyväksy toimitusajan muutosta ja sopimus on jo tehty, Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus tavaran toimitushetkeen asti.

6/5     Mikäli Myyjä on velvollinen toimittaa tavaraa Ostajan Tilauksessa osoittamaan paikkaan, Ostaja on velvollinen ottaa toimitettua tavaraa vastaan. Jos Ostaja ei ota toimitettua tavaraa vastaan, Myyjällä on oikeus vaatia varastointimaksun 100 CZK päivästä (sanoin: sata Tšekin kruunua) ja samalla hänellä on oikeus peruuttaa sopimus.

6/6     Mikäli Ostajan aiheuttamista syistä tavaraa on toimitettava toistuvasti tai muulla kuin Tilauksessa sovitulla tavalla, Ostaja on velvollinen maksaa mahdolliset toistuvasta tai muulla tavalla toteutetusta toimituksesta syntyneet kustannukset.

6/7     Ostaja, joka on kuluttaja, vahvistaa tavaran vastaan ottamista omalla allekirjoituksellaan saateasiakirjaan tai kuormakirjaan. Ostaja on velvollinen ottaa tavaraa vastaan kuljettajalta, tarkistaa pakettien määrän ja sitä, että pakkaukset ovat ehjät, ja ilmoittaa kuljettajalle välittömästi kaikista havaituista vioista. Jos pakkauksessa huomataan vika, joka saattaa vihjata tavaran vahingoittumisesta tai pakkaukseen tunkeutumisesta, Ostajalle suositellaan jättää toimitusta ottamatta vastaan. Kuormakirjan allekirjoittamalla Ostaja vahvistaa tavaran pakkauksen ehjäksi. Oletetaan, että jos pakkaus oli ehjä, tavara on toimitettu kunnossa. Vastaanottamisen jälkeen Ostaja on velvollinen tarkistaa viipymättä tavaraa ja ilmoittaa Myyjälle mahdollisista huomatuista vioista välittömästi sen jälkeen kun vikoja havaittiin. Jos tavaraa on merkitty särkyväksi, Ostaja on aina velvollinen avata pakkaus lähetyksen tuovan henkilön ollessa läsnä ja tarkistettava, että tavaraa ei ole vahingoitettu mekaanisesti. Mikäli Ostaja ei tee niin tai ei valita välittömästi sen jälkeen tällä tavoin havaituista tavaran vahingoittumisista, kaikki myöhemmin havaitut mekaaniset vahingoittumiset pidetään vastaan ottamisen jälkeen syntyneinä vahingoittumisina.

6/8     Ostaja, joka ei ole kuluttaja, vahvistaa tavaran vastaan ottamista omalla allekirjoituksellaan saateasiakirjaan tai kuormakirjaan. Ostaja, joka ei ole kuluttaja, on velvollinen ottaa tavaraa vastaan kuljettajalta, tarkistaa pakettien määrän ja sitä, että pakkaukset ovat ehjät, ja ilmoittaa kuljettajalle välittömästi kaikista havaituista vioista. Jos pakkauksessa huomataan vika, joka saattaa vihjata tavaran vahingoittumisesta tai pakkaukseen tunkeutumisesta, Ostajalle suositellaan jättää toimitusta ottamatta vastaan. Kuormakirjan allekirjoittamalla Ostaja vahvistaa, että pakkaus oli ehjä ja että lähetys vastasi kaikkia ehtoja ja yllä mainittuja vaatimuksia ja että tavara on toimitettu ilman vikoja. Myöhemmin tehtyjä valituksia ei oteta huomioon. Ostajalle, joka on kuluttaja, suositellaan toimimaan samalla tavalla mahdollisten riitojen estämiseksi siitä, milloin kyseinen vika tavarassa syntyi. Vaikka kuluttaja ei toimisi edellä mainitun menettelyn mukaan, tämä ei vaikuta hänen oikeuksiin, varsinkin oikeuteen tehdä valituksen. Jos tavaraa on merkitty särkyväksi, Ostaja on aina velvollinen avata pakkaus lähetyksen tuovan henkilön ollessa läsnä ja tarkistettava, että tavaraa ei ole vahingoitettu mekaanisesti. Mikäli Ostaja ei tee niin tai ei valita välittömästi sen jälkeen tällä tavoin havaituista tavaran vahingoittumisista, kaikki myöhemmin havaitut mekaaniset vahingoittumiset pidetään vastaan ottamisen jälkeen syntyneinä vahingoittumisina.

 

 Potřebujete zajistit výhodné financování Vašeho podnikatelského projektu nebo nákupu vybavení?

Rád Vám kdykoliv poradí náš specialista:

Bc. Petr Ledvina