Kauppaehdot

yrityksen

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

päätoimipaikka: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

rekisteröity Prahan kaupungin käräjäoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

www: www.katypaty.com

(jäljempänä vain "Myyjä")

verkkokaupan asioimiseen

 

Myyjän virallinen osoite:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Tšekki

 

Myyjän show-room:

Na Břehu – Redpoint-niminen rakennus, 19000 Praha 9 – Vysočany, Tšekki

 


1           Johdantosäännökset

1/1     Nämä kauppaehdot määrittävät tarkasti oikeussuhteet Myyjän ja asiakkaan (jäljempänä myös "Ostaja") välillä myydessä tavarat verkkokaupan välityksellä verkkosivuilla www.katypaty.com (jäljempänä myös "Verkkokauppa").

1/2     Myyjän ja Ostajan suhteet määräytyvät Tšekin lain mukaan, varsinkin siviililakikirjan lain nro 89/2012 mukaan, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, ja jos Ostajana on kuluttaja, silloin myös kuluttajansuojalain nro 634/1992 mukaan, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

1/3     Myyjä ei anna minkälaista virallista ilmoitusta siitä, että Verkkokaupan sivuilla annetut tiedot ja Verkkokaupassa myytäväksi esitetyt tavarat sopivat käytettäviksi, ovat hyväksyttyjä tai mukautettuja käytettäviksi Tšekin tasavallan ulkopuolella. Mikäli Ostaja pääsee Verkkokaupan sivuille Tšekin tasavallan ulkopuolelta tai käyttää Verkkokaupasta ostettua tavaraa Tšekin tasavallan ulkopuolella, hänellä on vastuu tällaisesta käytöstä.

2           Sopimuksen kohde

2/1     Myyjä sitoutuu toimittamaan Ostajalle Verkkokaupan tilauslomakkeella tehdyssä tilauksessa annetut tavarat ja Ostaja sitoutuu maksamaan tavaran toimituksesta sovitun hinnan, tämä kaikki näissä kauppaehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

3           Verkkokaupan ympäristö

3/1     Ostaja voi tilata tavarat Verkkokaupasta suoraan, tarvitsematta rekisteröityä.

3/2     Tavaraa tilatessa Ostajan on annettava kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Myyjä pitää Ostajan tavarat tilatessa antamat tiedot oikeina.

3/3     Ostaja panee merkille, että Verkkokaupan ei tarvitse olla saattavilla jatkuvasti, varsinkin mitä koskee Myyjän laitteiston ja ohjelmiston tarvittavaa huoltoa, tai mahdollisesti kolmannen osapuolen laitteiston ja ohjelmiston tarvittavaa huoltoa.

3/4     Ostaja panee merkille, että ohjelmistoa sekä muita Verkkokaupan web-käyttöliittymää muodostavia osia (tavaran valokuvat mukaan lukien) on suojattu tekijänoikeudella. Ostaja sitoutuu välttämään sellaista toimintaa, jonka avulla hän tai kolmas osapuoli voisi päästä puuttumaan luvattomasti tai väärinkäyttämään Verkkokaupan web-käyttöliittymää muodostavaa ohjelmistoa tai sen muita osia.

4           Tavaran tilaaminen ja sopimuksen sitominen

4/1     Verkkokaupassa esitetyt tavarat ovat tarkoitettuja käytettäviksi kyseisen tavaran kuvauksen mukaisesti. Myyjä ei vastaa tavaran käytöstä muulla tavalla, muuhun tarkoitukseen tai käyttöohjeiden ja muiden käyttöä koskevien ohjeiden vastaisesti, jos sellaiset ohjeet on kyseisen tavaran kohdalla annettu, eikä Myyjä vastaa sellaisen toiminnan seurauksista.

4/2     Jota Verkkokaupassa tehty tilaus olisi voimassa, on täytettävä kaikki tilauslomakkeen pakolliset tiedot täydellisesti ja oikein. Tavara tilataan niin, että Ostaja täyttää tilauslomakkeen Myyjän web-käyttöliittymässä. Tilauslomakkeen sisältyvät varsinkin tiedot näistä:

(a)      tilattu tavara (Ostaja "sijaitsee" tilatut tavarat sähköiseen ostoskoriin Myyjän web-käyttöliittymässä),

(b)      tavaran hinnan maksutapa, tiedot vaaditusta tilatun tavaran toimitustavasta ja

(c)      tavaran toimitukseen liittyvät kustannukset (jäljempänä kaikki kohdat vain "Tilaus").

4/3     Ennen lopullista ja sitovaa Tilauksen vahvistusta Ostaja voi tarkistaa ja korjata koko Tilauksen sekä annetut tiedot, kuten myös näiden kauppaehtojen hyväksynnän, tilatun tavaran hinnan, johon sisältyy mahdolliset tilauksen tekemisen ja lähettämisen aikakohtana voimassa olevat toimitus- ja kuljetuskustannukset.

4/4     Jos Ostajan mielestä tilaus on täytetty oikein, hän vahvistaa tilauksen painamalla painiketta "Lähetä", jolloin tilaus lähetetään lopullisesti käsiteltäväksi. Tällä tavoin lähetetty tilaus Ostajan kohdalta on sitova.

4/5     Verkkokaupassa annetut tarjoukset, hinnat ja tiedot tavaran saattavuudesta ilmaistavat sen hetkisen tilan Myyjän varastoista, mutta voivat muuttua teknisistä ja järjestelmällisistä syistä aikavälissä tilauksen lähettämishetkestä sen vastaanottamiseen Myyjällä kohdan 4/6 mukaan, joten tilauksen tekemishetkenä Verkkokaupassa olevat tavarat eivät saata jo olla saattavilla Verkkokaupassa ilmoitetuilla ehdoilla.

4/6     tilauksessa annettuun osoitteeseen lähetetään välittömästi sähköposti, jossa Ostajalle vahvistetaan tilauksen toimittaminen.

4/7     Myyjä varaa itselleen oikeuden hylätä tilausta perustelluissa tapauksissa, varsinkin silloin, kun varastot loppuvat, kun tavara ei ole saattavilla toimittajalta, kun tilauksessa on ilmeinen virhe tavaran hinnassa tai tavaran kuvauksessa Verkkokaupan tavaraluettelossa, tai silloin kun Ostajana on henkilö, joka on jo ennen loukannut sopimusvelvoitteen Myyjää kohtaan.

4/8     Sopimus tehdään tšekin kielellä; sopimuksen voi myös tehdä vieraalla kielellä. Myyjä arkistoi tehdyn ostosopimuksen sähköisenä 5 vuoden ajan eivätkä kolmannet osapuolet pääse sopimukselle. Tiedot yksittäisistä sopimuksen sitomiseen johtuvista teknisistä toimista ilmenevät näistä kauppaehdoista, joissa tätä prosessia on kuvattu selkeästi.

4/9     Sopimusta tehdessä voidaan käyttää kaukoviestinnän välineitä. Jos sopimusta tehdessä kaukoviestinnän välineitä käytetään, korvaa omat kustannukset näiden välineiden käytöstä Ostaja itse.

5           Tavaran hinta ja maksuehdot

5/1     Tavaran hinta on sopimushinta  hinnoista annetun lain nro 526/1990 ja sen myöhempien muutosten nojalla ja se on Verkkokaupassa esitetty lopullisena hintana. Toimitus- ja kuljetuskustannukset, joita on Verkkokaupassa selvitetty mahdollisten toimitustapojen kohdalla ja jotka voivat muuttua valitusta toimitustavasta riippuen, lisätään tavaran hintaan Tilauksessa. Lopullinen laskettu hinta Tilauksen täytettyä sisältää jo kuljetuskustannuksetkin.

5/2     Maksu tavarasta ja kuljetuskustannuksista suoritetaan näin:

(a)       tilisiirtona Myyjän Bank Citfin -pankissa avatulle tilille jolloin eräpäivä on 7 päivää sopimuksen sitomishetkestä, aina kuitenkin ennen tavaran toimitusta; maksuvelvollisuuden täyttämisen ehtona on myös asianmukaisen viitenumeron antaminen,

(b)      CREDIT ALLIANCE, SE, yhtiön antaman luoton avulla, yhtiön Y-tunnus: 24805394, päätoimipaikka Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, Tšekki,

(c)      luottokortilla.

5/3     Ostosopimuksen perusteella Myyjän laatima lasku Ostajalle toimii samalla veroasiakirjana. Ostaja voi ottaa tavarat vastaan ainoastaan vain silloin, kun koko hinta on ollut maksettu.

6           Tavaran toimitus

6/1     Ostaja saa omistusoikeuden tavaraan maksamalla koko tavaran hinnan tai ottamalla tavarat vastaan – riippuen siitä, mikä näistä tapahtuu myöhemmin.

6/2     Tilatut tavarat luovutetaan Ostajalle paikalla, jonka on Ostaja merkinnyt Tilaukseen täydellisenä osoitteena; Ostaja kuitenkin panee merkille, että tavarat ovat tarkoitettuja käytettäviksi Tšekin tasavallan alueella.

6/3     Toimitusaika alkaa kulua sopimuksen asianmukaisen sitomisen päivästä näiden kauppaehtojen kohdan 3/7 mukaan, so. Myyjän lähettämän vahvistussähköpostin toimituksesta. Mikäli Ostaja valitsi vaihtoehdon, jolloin maksu suoritetaan tilisiirrolla etukäteen, toimitusaika alkaa kulua vasta ostohinnan kokonaisesta maksamisesta, so. asianmukaisen summan maksamisesta Myyjän tilille.

6/4     Ellei Verkkokaupassa kyseisen tavaran kohdassa mainita toisin, toimitusaika on 45 työpäivää. Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa annettuun aikaan, Myyjä ilmoittaa aisasta Ostajalle välittömästi ja samalla ilmoittaa uudesta toimitusajasta. Jos Ostaja ei hyväksy toimitusajan muutosta eikä sopimusta vielä tehty, Ostajalla on oikeus peruuttaa Toimituksen. Jos Ostaja ei hyväksy toimitusajan muutosta ja sopimus on jo tehty, Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus tavaran toimitushetkeen asti.

6/5     Mikäli Myyjä on velvollinen toimittaa tavaraa Ostajan Tilauksessa osoittamaan paikkaan, Ostaja on velvollinen ottaa toimitettua tavaraa vastaan. Jos Ostaja ei ota toimitettua tavaraa vastaan, Myyjällä on oikeus vaatia varastointimaksun 100 CZK päivästä (sanoin: sata Tšekin kruunua) ja samalla hänellä on oikeus peruuttaa sopimus.

6/6     Mikäli Ostajan aiheuttamista syistä tavaraa on toimitettava toistuvasti tai muulla kuin Tilauksessa sovitulla tavalla, Ostaja on velvollinen maksaa mahdolliset toistuvasta tai muulla tavalla toteutetusta toimituksesta syntyneet kustannukset.

6/7     Ostaja, joka on kuluttaja, vahvistaa tavaran vastaan ottamista omalla allekirjoituksellaan saateasiakirjaan tai kuormakirjaan. Ostaja on velvollinen ottaa tavaraa vastaan kuljettajalta, tarkistaa pakettien määrän ja sitä, että pakkaukset ovat ehjät, ja ilmoittaa kuljettajalle välittömästi kaikista havaituista vioista. Jos pakkauksessa huomataan vika, joka saattaa vihjata tavaran vahingoittumisesta tai pakkaukseen tunkeutumisesta, Ostajalle suositellaan jättää toimitusta ottamatta vastaan. Kuormakirjan allekirjoittamalla Ostaja vahvistaa tavaran pakkauksen ehjäksi. Oletetaan, että jos pakkaus oli ehjä, tavara on toimitettu kunnossa. Vastaanottamisen jälkeen Ostaja on velvollinen tarkistaa viipymättä tavaraa ja ilmoittaa Myyjälle mahdollisista huomatuista vioista välittömästi sen jälkeen kun vikoja havaittiin. Jos tavaraa on merkitty särkyväksi, Ostaja on aina velvollinen avata pakkaus lähetyksen tuovan henkilön ollessa läsnä ja tarkistettava, että tavaraa ei ole vahingoitettu mekaanisesti. Mikäli Ostaja ei tee niin tai ei valita välittömästi sen jälkeen tällä tavoin havaituista tavaran vahingoittumisista, kaikki myöhemmin havaitut mekaaniset vahingoittumiset pidetään vastaan ottamisen jälkeen syntyneinä vahingoittumisina.

6/8     Ostaja, joka ei ole kuluttaja, vahvistaa tavaran vastaan ottamista omalla allekirjoituksellaan saateasiakirjaan tai kuormakirjaan. Ostaja, joka ei ole kuluttaja, on velvollinen ottaa tavaraa vastaan kuljettajalta, tarkistaa pakettien määrän ja sitä, että pakkaukset ovat ehjät, ja ilmoittaa kuljettajalle välittömästi kaikista havaituista vioista. Jos pakkauksessa huomataan vika, joka saattaa vihjata tavaran vahingoittumisesta tai pakkaukseen tunkeutumisesta, Ostajalle suositellaan jättää toimitusta ottamatta vastaan. Kuormakirjan allekirjoittamalla Ostaja vahvistaa, että pakkaus oli ehjä ja että lähetys vastasi kaikkia ehtoja ja yllä mainittuja vaatimuksia ja että tavara on toimitettu ilman vikoja. Myöhemmin tehtyjä valituksia ei oteta huomioon. Ostajalle, joka on kuluttaja, suositellaan toimimaan samalla tavalla mahdollisten riitojen estämiseksi siitä, milloin kyseinen vika tavarassa syntyi. Vaikka kuluttaja ei toimisi edellä mainitun menettelyn mukaan, tämä ei vaikuta hänen oikeuksiin, varsinkin oikeuteen tehdä valituksen. Jos tavaraa on merkitty särkyväksi, Ostaja on aina velvollinen avata pakkaus lähetyksen tuovan henkilön ollessa läsnä ja tarkistettava, että tavaraa ei ole vahingoitettu mekaanisesti. Mikäli Ostaja ei tee niin tai ei valita välittömästi sen jälkeen tällä tavoin havaituista tavaran vahingoittumisista, kaikki myöhemmin havaitut mekaaniset vahingoittumiset pidetään vastaan ottamisen jälkeen syntyneinä vahingoittumisina.

6/9     Jos se ei ole kuluttaja, kohtuuton kieltäytyminen tavaroiden vastaanottamisesta ei ole syy sopimuksen purkamiseen ja ostaja on velvollinen maksamaan sovitun kauppahinnan ja rahtikustannukset, ja myyjällä on oikeus vaatia maksua todistettavasti yritykseen liittyvät kustannukset. tavaroiden toistuvasta toimittamisesta ostajalle ja hyväksymättömien tavaroiden varastointikustannuksista.

7           Vastuu virheistä, takuuaika

7/1    Siviililain 2165 §: n 1 momentin mukaisen vikaa koskevan oikeuden takuun pituus ilmoitetaan tuotteen takuukortissa, kun taas uusien tuotteiden vähimmäistakuuaika tapauksissa, joissa ostaja on kuluttaja on 60 kuukautta, posliinin värinkestävyydelle annetaan 50 vuoden takuu.

7/2    Takuuaika alkaa päivästä, jona Ostaja on vastaanottanut tavarat, ja sitä voidaan pidentää ajanjaksolla, jona tavarat ovat takuukorjauksessa. Perusteettoman valituksen takuuaikaa ei jatketa.

7/3    Takuu kattaa tuotteiden valmistusvirheet tai muut viat, jotka eivät ole aiheutuneet epäammattimaisesta tai huolimattomasta käsittelystä, tuotteen tarkoituksen tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä tai vahingoista sen jälkeen, kun Ostaja on vastaanottanut tavarat, kuten mekaaniset vauriot , luonnonkatastrofit, kuten iskusalamat tai muut ilmakehän päästöt, tulipalo tai vesi tai muut epätyypilliset ilmiöt.

7/4    Tuotevirheitä koskevia vaatimuksia voidaan esittää myyjälle kirjallisesti tai etukäteen sopimalla henkilökohtaisesti työaikana. Valituksen sattuessa ostaja on velvollinen kuvaamaan totuudenmukaisesti, täydellisesti ja selvästi väitetyn vian, toimittamaan takuukortin (jos se on annettu), ostotodistuksen ja toimituksen sekä antamaan yhteystiedot yhteydenpitoa varten sopimuksen maksamisesta. valitus.

7/5    Tavaroita ei ole tarkoitettu käytettäväksi, jos niissä on vika. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat puutteellisista tavaroista tai puutteellisten tavaroiden käytöstä, jos Ostaja tiesi virheestä tai olisi voinut tietää normaalista varovaisuudesta.

7/6    Koristeeksi merkityt tavarat on tarkoitettu käytettäväksi vain koristeina. Myyjä ei ole vastuussa käytöstä toiseen tarkoitukseen, mahdollisuudesta käyttää sitä toiseen tarkoitukseen tai seurauksista, jotka aiheutuvat tällaisten tavaroiden muusta tarkoituksesta.

7/7    Kuluttajan ostajan muut oikeudet ja vikavaatimusten ratkaisumenettely on määritelty myyjän valitusmenettelyssä, joka sijaitsee verkkokaupan verkkosivustolla ja myyjän näyttelytilassa.

8           Tavaroiden tuotannon yksilöllisyys ja oikeus peruuttaa sopimus

8/1    Ostaja tunnustaa, että kaikki verkkokaupassa tarjottavat tavarat, joiden päämateriaali on posliini, on aina säädetty yksilöllisesti, ts. Käsintehdyt ja värjätyt ostajan toiveiden mukaan ja siten kukin yksilö tavara on alkuperäinen ja poikkeamat ovat mahdollisia yksittäisten tavaroiden välillä. Tässä yhteydessä ostaja myöntää, että siviililain 1837 §: n mukaan ei ole mahdollista peruuttaa ostosopimusta tavaroiden toimittamisesta, joita on muutettu ostajan toiveiden mukaan, tai hänen puolestaan.

8/2    Jos tämä ei ole tapaus, jossa ostosopimuksesta ei ole mahdollista luopua, ostajalla, joka on kuluttaja, on oikeus peruuttaa ostosopimus sopimuksen 1829 §: n 1 momentin määräysten mukaisesti. Siviililaki, neljäntoista (14) päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta ja siinä tapauksessa, että ostosopimuksen kohteena on useita tavaroita tai useiden osien toimitus, tämä aika alkaa viimeisen tavaran toimituksen vastaanottopäivästä . Peruutus ostosopimuksesta on lähetettävä Myyjälle edellisessä lauseessa määritetyn ajan kuluessa. Ostosopimuksesta ei ole peruuttamislomaketta, mutta peruutuksen on oltava yksiselitteinen.

8/3    Jos ostosopimuksesta irtisanotaan ehtojen 8/2 artiklan mukaisesti, ostosopimus peruutetaan alusta alkaen. Tavarat on palautettava Myyjälle 14 (14) päivän kuluessa sopimuksen peruuttamisesta Myyjälle. Jos Ostaja rikkoo edellisen virkkeen mukaista velvoitetta, Myyjällä on oikeus sopimukseen perustuvaan sakkoon 0,1 prosenttia (sanoin: nolla, kymmenesosa) palautettavien tavaroiden ostohinnasta kullekin viivästyspäivä, kuitenkin enintään tavaroiden ostohintaan. Tämä säännös ei vaikuta oikeuteen saada korvausta vahingoista, jotka johtuvat sopimusvelvoitteen noudattamatta jättämisestä, vaikka vahingot ylittäisivät sopimusrangaistuksen. Tavarat on palautettava Myyjälle vahingoittumattomina ja kulumattomina ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkauksissa. Jos ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, ostaja vastaa kustannuksista, jotka liittyvät tavaroiden palauttamiseen myyjälle, vaikka tavaroita ei niiden luonteen vuoksi voida palauttaa tavallisella postilla. Ostaja tunnustaa, että jos Ostajan palauttamat tavarat ovat vahingoittuneet, kuluneet tai osittain kulutettuja, Myyjällä on oikeus saada korvaus Ostajalle aiheutuneista vahingoista.

8/4    Jos sopimuksesta irtisanotaan ehtojen 8/2 artiklan mukaisesti, Myyjän on palautettava Ostajalta saadut varat 14 (14) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on peruuttanut ostosopimuksen. samalla tavalla kuin Myyjä sai ne Ostajalta. Jos tämä ei ole mahdollista, Myyjän on palautettava varat Ostajalle Ostajan tähän tarkoitukseen ilmoittamalle tilille; kunnes Ostaja toimittaa Myyjälle kaikki tarvittavat maksutiedot, varojen palauttamisen määräaika ei kulje. Myyjällä on myös oikeus palauttaa Ostajan toimittama suoritus ostajan palauttaessa tavaran tai muulla tavalla, jos Ostaja suostuu siihen ja Ostajalle ei aiheudu lisäkustannuksia. Jos Ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan saamiaan varoja Ostajalle ennen kuin Ostaja palauttaa tuotteet tai osoittaa, että hän on lähettänyt tavarat Myyjälle.

8/5    Myyjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa ostosopimus, kunnes Ostaja on ottanut tavarat vastaan. Tällöin Myyjä palauttaa kauppahinnan Ostajalle ilman aiheetonta viivytystä (jos se on jo maksettu) käteisenä Ostajan nimeämälle tilille.

9           Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

9/1     Myyjä noudattaa kaikkia henkilötietoja käsitellessään kaikkia velvoitteita, joista säädetään henkilötietojen suojasta annetussa laissa nro 101/2000 Coll., Sellaisena kuin se on muutettuna.

9/2     Sopimuksen ja näiden ehtojen tekemällä Ostaja sitoutuu siihen, että Myyjä käsittelee Ostajan henkilötiedot, jotka Ostaja toimitti tehdessään Tilauksen Verkkokaupassa, erityisesti nimen ja sukunimen, asuinpaikan, tunnistetiedot numero, verotunniste, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tämän käsittelyn tarkoituksena on sopimuksen tekeminen ja toteuttaminen sekä kaupan ja palvelujen tarjoaminen sekä Myyjän oikeuksien ja laillisesti suojattujen etujen suojaaminen. Suostumus myönnetään määräämättömäksi ajaksi, ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa. Valitus ei kuitenkaan koske tietoja siltä osin kuin Myyjällä on oikeus käsitellä tällaisia ​​tietoja ilman suostumusta.

9/3     Myyjä voi valtuuttaa kolmannen osapuolen käsittelemään yllä olevia henkilötietoja prosessorina. Myyjä ilmoittaa täten Ostajalle ja antaa hänelle nimenomaiset ohjeet henkilötietojen suojasta annetusta laista nro 101/2000 Coll. Johtuvista oikeuksista eli erityisesti siitä, että henkilötietojen toimittaminen on vapaaehtoista, että Ostaja on oikeus käyttää niitä, on oikeus Yllä oleva suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa kirjallisesti Myyjän osoitteessa, ja sillä on myös oikeus ottaa yhteyttä henkilötietosuojavirastoon, jos sen oikeuksia rikotaan, jos Myyjä ei järjestä korjaustoimenpiteitä itse Ostajan pyynnöstä.

9/4     Ostaja suostuu lähettämään Myyjän tavaroihin, palveluihin tai liiketoimintaan liittyviä tietoja Ostajan sähköiseen osoitteeseen ja suostuu lisäksi myyjän lähettämään kaupallisen viestinnän Ostajan sähköiseen osoitteeseen; Ostajalle taataan, että hän voi peruuttaa suostumuksensa yksinkertaisesti ja ilman lisäkustannuksia.

10            Oppitunnit mahdollisuudesta ratkaista kuluttajariidat tuomioistuinten ulkopuolella

10/1     Kuluttajariidan sattuessa kuluttaja voi kääntyä tuomioistuinten ulkopuolisen ratkaisuelimen puoleen kuluttajariitoja varten. Tšekin kaupan tarkastusviranomainen on toimivaltainen kuluttajariitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella.

Yhteystiedot:

Tšekin kaupan tarkastus

Keskusvalvonta - ADR-osasto

Stepanska 15120 00 Praha 2

Verkko: https://adr.coi.cz/cs

11           Loppusäännökset

11/1     Nämä ehdot näkyvät verkkokaupan verkkosivustolla www.katypaty.com, ja niiden sanamuoto, joka on voimassa tilauksen päivämääränä, lähetetään ostajalle osana sähköpostiviestiä, joka vahvistaa tilauksen vastaanottamisen (3 artikla / 6), jonka avulla Ostaja voi arkistoida ja jäljentää.

11/2     Liiketoimintaehtoja sovelletaan siinä laajuudessa ja sanamuodossa, joka on määritelty Sähköisessä Kaupassa sähköisen tilauksen lähettämispäivänä. Lähettämällä sähköisen tilauksen Ostaja vahvistaa Myyjälle lukeneensa nämä ehdot ja hyväksyvänsä ne. Ostajalla on riittävästi tietoa näistä ehdoista ennen Tilauksen varsinaista toteuttamista ja hänellä on mahdollisuus tutustua niihin.

11/3     Myyjää ei ostajan suhteen sido mitkään käytännesäännöt 1826 §: n 2 momentin mukaisesti. 1 anna. e) siviililaki.

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.